• شهید ایرانی واقعه کربلا که بود

    شهید ایرانی واقعه کربلا که بود

    طبق منابع موجود «اَسلم بن عَمر ترکی دیلمی قزوینی» یکی از شهدای ایرانی واقعه کربلاست که در روز عاشورا به شهادت رسید و در دامان امام حسین(ع) آسمانی شد.