• خشکسالی در استان قزوین جدی است

    خشکسالی در استان قزوین جدی است

    یوسف شیخ الملوکی گفت: آمارها نشان می‌دهند که دومین سال خشکسالی در استان قزوین شروع شده و حتی این وضعیت به مراتب از سال گذشته بدتر است.