• به نظر می‌رسد در حال پیشرفت هستیم

    به نظر می‌رسد در حال پیشرفت هستیم

    نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی از دیدار با هماهنگ‌کننده مذاکرات رفع تحریم‌ها خبر داد و افزود «به نظر می‌رسد در حال پیشرفت هستیم».