• قزوین جزو استان‌های دارای کمترین بازمانده از تحصیل است

    قزوین جزو استان‌های دارای کمترین بازمانده از تحصیل است

    نقی سیاهکالی مرادی گفت: قزوین جزو استان‌های دارای کمترین بازمانده از تحصیل است و امیدواریم با همکاری سایر دستگاه‌ها موانع تحصیلی دانش‌آموزان جامانده از تحصیل را برطرف کنیم تا همه فرزندان از بستر تعلیم و تربیت استفاده کنند.