• برخورد دستگاه قضایی با اخلال‌گران عرضه و توزیع مایحتاج عمومی

    برخورد دستگاه قضایی با اخلال‌گران عرضه و توزیع مایحتاج عمومی

    علی شعبانی گفت: یقیناً افرادی که با اقداماتی همچون احتکار کالاهای اساسی به صورت گسترده موجب ایجاد نابسامانی در بازار شوند، به جرم اخلال در نظام اقتصادی تحت پیگیرد قضایی قرار خواهند گرفت و صرفاً به اقدامات آنها به عنوان یک پرونده تعزیراتی نگاه نخواهیم کرد.