• اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌تدبیری محض در دادن یارانه به واردکننده بود

    اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بی‌تدبیری محض در دادن یارانه به واردکننده بود

    استاندار قزوین گفت: در نظام یارانه‌ای در دنیا، یارانه یا در اختیار تولیدکننده و مصرف کننده قرار می‌گیرد و یا در فرآیند تولید توزیع می‌شود ولی در ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر اینکه بر سر عدد آن هم شک و شبهه بود، برای اولین بار در یک بی‌تدبیری محض یارانه به وارد کننده داده شد و این به معنای چکاندن ماشه مرگ بر شقیقه تولید بود.

  • نظارت بر همه مراحل زنجیره تامین و توزیع کالا ضروری است

    نظارت بر همه مراحل زنجیره تامین و توزیع کالا ضروری است

    رئیس جمهور گفت: نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا مسأله مهمی در اجرای موفق طرح اصلاح اقتصادی است که فعالیت جدی، مداوم و میدانی همه نهادهای مسئول را می‌طلبد و هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نیست.