• سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین حیاط خلوت هیچ جناحی نیست

    سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین حیاط خلوت هیچ جناحی نیست

    سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین حیاط خلوت هیچ گروه و جناحی نیست و قصد داریم به سمت شفافیت‌ها حرکت کنیم؛ ما وقف مردم هستیم و هرچه که مصلحت عامه در آن دیده نشود را یک امر خلاف تکلیف می‌دانیم.