• فعالیت ۸ مرکز تحقیقات پسته در کشور

    فعالیت ۸ مرکز تحقیقات پسته در کشور

    معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: هشت مرکز در استان‌های مختلف کشور روی باردهی محصول پسته کار تحقیقاتی انجام می‌دهند.