• منکرات در موضوعات مربوط به حجاب خلاصه نمی‌شود

    منکرات در موضوعات مربوط به حجاب خلاصه نمی‌شود

    معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه منکرات در موضوعات مربوط به حجاب و عفاف خلاصه نمی‌شود، گفت: یکی از مصادیق مهم در نهی از منکر این است که اگر انحرافی در جامعه وجود دارد همه تلاش کنیم تا آن انحراف از بین رفته و برطرف شود و از جمله این موارد فقر و فساد و تبعیض است.