• در صورت درخواست «منابع طبیعی» حکم قطع درختان روستای کوچنان متوقف می شود

    در صورت درخواست «منابع طبیعی» حکم قطع درختان روستای کوچنان متوقف می شود

    رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به درخواست مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری در مرجع قضایی مبنی قطع درختان روستای کوچنان الموت که توسط متصرف غرس شده بود، گفت: نگاه ما این است که در چنین مواردی مسئولان منابع طبیعی حتی المقدور و چنانچه سوءاستفاده اشخاص را در پی نداشته باشد فقط رفع تصرف را درخواست کنند.