• جهاد دانشگاهی قزوین تنها مرکز درمان ناباروری استان را دارد

    جهاد دانشگاهی قزوین تنها مرکز درمان ناباروری استان را دارد

    مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: در حال حاضر مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قزوین تنها مرکز درمان ناباروری در سطح استان است؛ مرکز درمان ناباروری جهاد در حوزه سرپایی خدمات ارائه می‌دهد و برای ارائه خدمات تکمیلی نیاز به حمایت بیشتری دارد، اگر مرکز درمان ناباروری دولتی بیمارستان ولایت که قسمت بستری دارد فعال شود این ۲ مرکز می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.