• سلام فوتبال به پول‌های زیرمیزی

    سلام فوتبال به پول‌های زیرمیزی

    سازمان لیگ قصد دارد سقف قرارداد را برای باشگاه‌های فوتبال در نظر بگیرد؛ این سقف قطعا زیرمیزی و پاداش‌های عجیب و غریب را رواج می‌دهد.