• هرگز به دنبال محدود کردن اینترنت نبوده و نیستیم

    هرگز به دنبال محدود کردن اینترنت نبوده و نیستیم

    علی نیکزاد با اشاره به انتشار برخی اخبار رسانه‌ها درباره مواجهه مجلس با فضای مجازی گفت: مجلس هرگز به دنبال محدود کردن اینترنت نبوده و نیست و معتقدیم قانونمند کردن فضای مجازی در حکمرانی باید عاقلانه، حکیمانه و جهادی صورت گیرد.