• محسن رضایی از بیمارستان ترخیص شد

    محسن رضایی از بیمارستان ترخیص شد

    محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور که به دلیل کسالت در یکی از بیمارستان های قزوین بستری شده بود، صبح امروز چهارشنبه از بیمارستان ترخیص شد.