• تصویب کاهش متراژ واحدهای نهضت ملی مسکن در قزوین

    تصویب کاهش متراژ واحدهای نهضت ملی مسکن در قزوین

    معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی قزوین گفت: در ستاد شورای مسکن استان مصوب شد برای این که آورده مردم پاسخگوی احداث واحدهای مسکن باشد مقدار متراژ در پروژه‌های جدید متناسب با آورده متقاضیان کاهش پیدا کند.