• اینترنت هدیه خبرنگاران

    اینترنت هدیه خبرنگاران

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که خبرنگارانی که تاکنون مشمول دریافت اینترنت هدیه روز خبرنگار نشده‌اند، با تکمیل مدارک در سامانه جامع رسانه‌ها برای دریافت این هدیه همچنان مهلت دارند.

  • مخابرات پاسخگوی مشترکین و خسارات وارده به آنها باشد

    مخابرات پاسخگوی مشترکین و خسارات وارده به آنها باشد

    در پی آتش‌سوزی روز گذشته حوضچه مخابراتی، وزارت ارتباطات اعلام کرد که شرکت مخابرات باید خسارت های وارده به مشترکین را جبران کند.