• حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام و تدریجی خواهد بود

    حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام و تدریجی خواهد بود

    به گزارش پایگاه خبری دیار مینودری ؛ خاندوزی در دیدار با اعضاء و رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف با اشاره به اهمیت موضوع پیش بینی پذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش بینی پذیری در