دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوئین زهرا با اشاره به اینکه سند تحول قضائی برنامه و نقشه راه دستگاه قضائی است بیان کرد: ترویج فرهنگ صلح و سازش در شهرها و روستاها که منجر به کاهش پرونده‌های قضائی و شکایات می‌شود در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: با صلح و سازش به مردم خدمت می‌کنیم و تکریم ارباب رجوع، رعایت کرامت انسانی و برخورد با اخلاق و رفتار شایسته توأم با صبر و بردباری سرلوحه کار دستگاه قضائی قرار خواهد گرفت‌.

کرمی گفت: سعی خواهیم کرد زندانیان را به طریقی و با ارفاق قانونی آزاد کنیم، پیش تر نیز در شهرستان بوئین زهرا عده کثیری آزاد شدند و ۸۰ نفر از آنها هم اکنون در شرکت‌های صنعتی مشغول به کار هستند.

دادستان شهرستان بوئین زهرا اظهار کرد: با تخلف و جرایم ادارات بدون اغماض برخورد می‌شود چراکه برخورد با افراد مسئول باید شدیدتر از سایر افراد باشد.

کرمی در پایان ضمن اظهار اطلاع از وضعیت شهرستان بوئین زهرا و اشرافیت کامل از ورود به مسئله احیای حقوق عامه، برخورد با تغییرات کاربری اراضی ملی، پلمب چاه‌های غیرمجاز، مبارزه با مواد مخدر و فروش مال غیر خبر داد.

انتهای پیام/

منبع:مهر