• ۱۲ قزوینی؛ در انتظار پیوند قلب

    ۱۲ قزوینی؛ در انتظار پیوند قلب

    مدیر عامل انجمن اهدای عضو استان قزوین گفت: در حال حاضر در استان قزوین ۱۳۵ نفر در صف دریافت کلیه، ۱۲ نفر در صف دریافت قلب و ۱۰ نفر هم در صف دریافت کبد قرار دارند و نیاز است که در این حوزه فرهنگسازی صورت بگیرد.